Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Rulík zlomocný

Atropa bella-donna

Rulík zlomocný

Atropa bella-donna L.

čeleď: lilkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • celá rostlina je jedovatá (rozšiřuje zorničky)

Ekologie: Roste v bukových, smíšených nebo smrkových lesích, na pasekách, lesních mýtinách, okrajích lesních cest a v lesních lemech.

Popis: Mohutná vytrvalá rostlina vysoká 50 až 200 cm. Lodyha vzpřímená, nevýrazně hranatá, bohatě rozvětvený, listy krátce řapíkaté, vejčité až eliptické, až 25 cm dlouhé, tmavozelené. Květy jednotlivé, vyrůstají z paždí listů, kalich zvonkovitý, 5-dílný, cípy vejčité, špičaté, zahnuté, koruna trubkovitých zvonkovitými, do 3 cm dlouhá, fialově hnědá. Kvete od června do srpna. Plodem je šťavnatá černofialová (vzácně i žlutohnědá) bobule.

Využití: Celá rostlina je prudce jedovatá, obsahuje zejména alkaloidy atropin a hyoscyamin, používá se ve farmaceutickém průmyslu pro výrobu přípravků zmírňujících křeče hladkého svalstva a v očním lékařství. Otrava u lidí může nastat i po požití masa a mléka zvířat, které měly v krmivu přimíchán rulík (některé druhy zvířat, např. Koza nebo králík, jsou vůči těmto alkaloidům dost odolné).

Atropa bella-donna Atropa bella-donna
Atropa bella-donna Atropa bella-donna

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich