Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Dub zimní

Quercus petraea

Dub zimní

Quercus petreae L.

čeleď: bukovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlomilná a teplomilná dřevina, vyskytuje se na různých geologických podložích. Roste i na mělkých a minerální chudých půdách. Vyhýbá se oblastem s více kontinentálním klimatem. Dožívá se 500 let, někdy i více.

Popis: Strom vysoký 20-40 m s rovným kmenem a širokou korunou. Borka v mládí šedozelená, hladká, později popukání šedočerná. Jednoleté větvičky zelenošedá, lesklé, holé, řídce pokryté drobnými lenticelami. Pupeny vejčité, holé. Listy řapíkaté, stopky 12-15 mm dlouhé. Listová čepel široce obráceně vejčitá, na bázi klínovitá, vzácně zaokrouhlena nebo mělce srdčitá, pérovitě říznačka až pérovitě dílná. Tyčinkovité květy s okvětím 6-8 dílným, pístkové květiny téměř přisedlé. Plody v paždí listů po 1-5 sedící nebo na krátkých stopkách do 1,5 mm, šupiny čásku nesrostlé, vejčitě kopinaté, drobné, jemně chlupaté, ploché nebo jen mírně vypouklé, žaludy podlouhlé 15-25 × 8-14 mm.

Poznámka: Jedna z hlavních užitkových dřevin v lesnictví. Dřevo je trvanlivé s širokým upotřebením. Dubová kůra obsahuje 6-17% tříslovin. Využívána i jako okrasná solitérní rostlina.

Quercus petraea
Quercus petraea

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat