Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Dub zimní

Quercus petraea

Dub zimní

Quercus petreae L.

čeleď: bukovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlomilná a teplomilná dřevina, vyskytuje se na různých geologických podložích. Roste i na mělkých a minerální chudých půdách. Vyhýbá se oblastem s více kontinentálním klimatem. Dožívá se 500 let, někdy i více.

Popis: Strom vysoký 20-40 m s rovným kmenem a širokou korunou. Borka v mládí šedozelená, hladká, později popukání šedočerná. Jednoleté větvičky zelenošedá, lesklé, holé, řídce pokryté drobnými lenticelami. Pupeny vejčité, holé. Listy řapíkaté, stopky 12-15 mm dlouhé. Listová čepel široce obráceně vejčitá, na bázi klínovitá, vzácně zaokrouhlena nebo mělce srdčitá, pérovitě říznačka až pérovitě dílná. Tyčinkovité květy s okvětím 6-8 dílným, pístkové květiny téměř přisedlé. Plody v paždí listů po 1-5 sedící nebo na krátkých stopkách do 1,5 mm, šupiny čásku nesrostlé, vejčitě kopinaté, drobné, jemně chlupaté, ploché nebo jen mírně vypouklé, žaludy podlouhlé 15-25 × 8-14 mm.

Poznámka: Jedna z hlavních užitkových dřevin v lesnictví. Dřevo je trvanlivé s širokým upotřebením. Dubová kůra obsahuje 6-17% tříslovin. Využívána i jako okrasná solitérní rostlina.

Quercus petraea
Quercus petraea