Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Líska obecná

Corylus avellana

Líska obecná

Corylus avellana L.

čeleď: lískovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlé lesy a okraje lesů, křoviska, paseky, pastviny, břehy potoků. Po řezu velmi dobře regeneruje.

Popis: Keře nebo stromy 3-8 m vysoké. Koruna široce vejčitá, kulovitá až nepravidelná. Větve přímé, jednoleté větvičky zelenohnědé až pískově žlutohnědé s jednoduchými chlupy a roztroušenými stopkatých žlázkami. Borka hnědá, lesklá, později šedohnědá. Listové pupeny široce vejčité. Listová čepel široce obráceně vejčitá nebo vejčitá, na bázi mělce nepravidelně srdčitá, na okraji ostře dvojitě pilovitě, na líci tmavší zelená, na rubu světlejší, roztroušeně chlupatá. Tyčinkovité květy v úzkých válcovitých jehnědy po 2-4. Pístkové květy v paždí listenů, s karmínově bliznami. Kvete od února do dubna. Oříšek široce vejčitě kulovitý až elipsoidní, na bocích s hranami. Obal plodu přibližně tak dlouhý jako oříšek, nepravidelně strapkatý, otevřený.

Poznámka: Významná medonosná rostlina časného jara. V zahradnictví se pěstují vyšlechtěné odrůdy s většími plody.


Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain