Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Ostrolistec kopinatý

Pinus banksiana

Ostrolistec kopinatý

Cunninghamia lanceolata L.

čeleď: cypřišovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste ve vlhkých subtropických lesích, kde jsou téměř pravidelné vydatné srážky. Roste ve středně těžké a spíše kyselejší půdě v nadmořské výšce až 2000 m. Nejlépe mu prospívá stanoviště chráněná před silným větrem a s dostatkem slunečního svitu. Je to dlouhověký strom, prvé šišky se u něj v domovině objevují asi v osmi létech.

Popis: Stálezelený, neopadavý, jednodomý strom, výška až 50 m. Stará kůra na kmeni je hnědá, podélně rýhovaná a uvolňuje se v pásech pod kterými prosvítá mladá načervenalá kůra. Řídká koruna je kuželovitá, ve stáři nepravidelná a její větve částečně vyrůstají v přeslenech. Některý jedinec má tendenci vytvářet více kmenů. Spirálovitě vyrůstající listy jsou úzce čárkovitě kopinaté, jsou tmavozelené a lesklé, silné, na spodní straně mají dva světlejší pásky. Na větévkách jsou listy rozmístěny ve dvou řadách, před zimou se jejich sytě zelená barva mění na bronzovou. Žlutohnědé samčí šištice jsou podlouhle kuželovité. Žlutozelené samičí šištice vyrůstají osamoceně nebo až po čtyřech na koncích letorostů. Semena jsou tmavě hnědá, podlouhlá či úzce vejčitá a po stranách úzce křídlatá. K opylování dochází od ledna do května, semena dozrávají v srpnu až listopadu.

Využití: Dřevo stromu Cunninghamia lanceolata je aromatické, má bílou až žlutou barvu a dobře se opracovává. Je měkké, ale odolné proti hmyzu i termitům a vyrábí se z něj nábytek,