Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Pitulník žlutý

Galeobdolon luteum

Pitulník žlutý

Galeobdolom luteum  L.

čeleď: hluchavkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • téměř chybí na jížní Moravě a v jižních Čechách

Ekologie: Pitulník žlutý vyhledává především dubohabřiny, případně i suťové lesy, mnohem méně hojný je v bučinách; vyskytuje se ale občas také v zámeckých parcích a oborách. Vyžaduje hlinité nebo skeletovité půdy, dobře zásobené živinami. Kvete od konce dubna do května.

Popis: Vytrvalá bylina s krátkými sterilními přezimujícími lodyhami a květonosnými lodyhami vysokými 10–40 cm; lodyhy mají čtvercový průřez a chlupaté jsou pouze na hranách. Listy jsou vejčité až trojúhelníkovité, až 5 cm dlouhé a 4–4,5 cm široké, po stranách vroubkované, na líci někdy s nepravidelnou stříbřitou kresbou. Květenstvím jsou obvykle 4–8květé lichopřesleny; listeny jsou 1,5–3,5 cm dlouhé, vejčité, na bázi mělce srdčité, vroubkované, jejich vrcholový zoubek není odlišný od postranních; kalich je nálevkovitý; koruna 1,7–2,1 cm dlouhá, žlutá, s rezavě skvrnitým dolním pyskem. Plody jsou tvrdky.

Galeobdolon luteum Galeobdolon luteum
Galeobdolon luteum

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich