Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Pitulník žlutý

Galeobdolon luteum

Pitulník žlutý

Galeobdolom luteum  L.

čeleď: hluchavkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • téměř chybí na jížní Moravě a v jižních Čechách

Ekologie: Pitulník žlutý vyhledává především dubohabřiny, případně i suťové lesy, mnohem méně hojný je v bučinách; vyskytuje se ale občas také v zámeckých parcích a oborách. Vyžaduje hlinité nebo skeletovité půdy, dobře zásobené živinami. Kvete od konce dubna do května.

Popis: Vytrvalá bylina s krátkými sterilními přezimujícími lodyhami a květonosnými lodyhami vysokými 10–40 cm; lodyhy mají čtvercový průřez a chlupaté jsou pouze na hranách. Listy jsou vejčité až trojúhelníkovité, až 5 cm dlouhé a 4–4,5 cm široké, po stranách vroubkované, na líci někdy s nepravidelnou stříbřitou kresbou. Květenstvím jsou obvykle 4–8květé lichopřesleny; listeny jsou 1,5–3,5 cm dlouhé, vejčité, na bázi mělce srdčité, vroubkované, jejich vrcholový zoubek není odlišný od postranních; kalich je nálevkovitý; koruna 1,7–2,1 cm dlouhá, žlutá, s rezavě skvrnitým dolním pyskem. Plody jsou tvrdky.

Galeobdolon luteum Galeobdolon luteum
Galeobdolon luteum