Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Bršlice kozí noha

Aegopodium podagraria

Bršlice kozí noha

Aegopodium podagraria L.

čeleď: miříkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • úporný plevel v záhradkách

Ekologie: Osidluje břehy potoků, řek, vlhčí křoviny a příkopy. Roste na lesních pasekách, ve stinných a vlhčích okrajích lesa. Dále se vyskytuje v sadech, zahradách a na dalších ruderalizovaných místech. Upřednostňuje polostinné stanoviště, se slabě kyselou až alkalickou půdní reakcí. Vyhledává čerstvě vlhké, živinami bohaté a dusíkem obohacené půdy.

Popis: Až 100 cm vysoká vytrvalá bylina s dutou, hranatou a jemně rýhovanou lodyhou, která je v horní části většinou chudě větvená. První listy jsou někdy celistvé, nebo jen jednoduše trojčetné, dolní jsou řapíkaté, přičemž řapík bývá až 40 cm dlouhý. Čepel listů bývá v obrysu široce trojúhelníkovitá, jindy 2krát trojčetná, po okrajích ostře pilovitá. Horní lodyžní listy mají nafouklou listovou pochvu. Terminální okolík se skládá z 6–12 okolíčků, postranní okolíky 1. řádu z 15–16 okolíčků. Všechny květy jsou oboupohlavné. Dalším větvením postranních větví nesoucích okolíky 1. řádu vznikají okolíky 2. řádu, které mají max. 15 okolíčků a všechny květy samčí. Okolíky jsou průměrně 8–9 cm veliké. Výrazně dvoulaločné květy jsou až 3 mm velké, s bílými korunními lístky.

Využití: Mladé listy obsahují vitamín C a jsou někdy používané jako salát.

 

 Aegopodium podagraria Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria