Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Bršlice kozí noha

Aegopodium podagraria

Bršlice kozí noha

Aegopodium podagraria L.

čeleď: miříkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • úporný plevel v záhradkách

Ekologie: Osidluje břehy potoků, řek, vlhčí křoviny a příkopy. Roste na lesních pasekách, ve stinných a vlhčích okrajích lesa. Dále se vyskytuje v sadech, zahradách a na dalších ruderalizovaných místech. Upřednostňuje polostinné stanoviště, se slabě kyselou až alkalickou půdní reakcí. Vyhledává čerstvě vlhké, živinami bohaté a dusíkem obohacené půdy.

Popis: Až 100 cm vysoká vytrvalá bylina s dutou, hranatou a jemně rýhovanou lodyhou, která je v horní části většinou chudě větvená. První listy jsou někdy celistvé, nebo jen jednoduše trojčetné, dolní jsou řapíkaté, přičemž řapík bývá až 40 cm dlouhý. Čepel listů bývá v obrysu široce trojúhelníkovitá, jindy 2krát trojčetná, po okrajích ostře pilovitá. Horní lodyžní listy mají nafouklou listovou pochvu. Terminální okolík se skládá z 6–12 okolíčků, postranní okolíky 1. řádu z 15–16 okolíčků. Všechny květy jsou oboupohlavné. Dalším větvením postranních větví nesoucích okolíky 1. řádu vznikají okolíky 2. řádu, které mají max. 15 okolíčků a všechny květy samčí. Okolíky jsou průměrně 8–9 cm veliké. Výrazně dvoulaločné květy jsou až 3 mm velké, s bílými korunními lístky.

Využití: Mladé listy obsahují vitamín C a jsou někdy používané jako salát.

 

 Aegopodium podagraria Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain