Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Samorostlík klasnatý

Actaea spicata

Samorostlík klasnatý

Actea spicata L.

čeleď: pryskyřníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • nepříjemně páchne

Ekologie: Roste ve stinných lesích, roklích, podél lesních cest, na kamenitých a balvanitých stráních a pasekách. Osidluje hluboké půdy, nejčastěji s vápencovým, opukovým a čedičovým podložím. Kvete od května do července.

Popis: Až 70 cm vysoká, mírně jedovatá vytrvalá bylina s přímou, nevětvenou lodyhou a s šikmým červenohnědým oddenkem. Řapíkaté listy jsou trojčetné a 2–3krát zpeřené. Čepel je v obrysu trojúhelníkovitá, jednotlivé lístky pak vejčité, zašpičatělé a nepravidelně zastřihovaně chlupaté, koncový lístek bývá 3klanný. Květy jsou v 1 (vzácně ve 2) dlouze stopkatých hroznech. Malé kališní lístky jsou vejčité, 4–5 mm dlouhé a žlutavě bílé barvy, pouze na vrcholu někdy nafialovělé. Nažloutle bílé korunní lístky jsou rozestálé a čárkovité s dlouhým nehtem. Plodem je vejcovitá lesklá bobule černé – vzácně bílé – barvy.

 Actaea spicata Actaea spicata
Actaea spicata

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat