Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Kostřava ovčí

Festuca ovina

Kostřava ovčí

Fectuca ovina L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • V České republice roste roztroušeně až hojně od nížin do podhůří.

Ekologie: Typický druh světlých lesů, dále roste v lesních lemech, na pastvinách a písčinách.

Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá tráva s vnitropochevními výběžky. Stébla 20–60 cm vysoká, tenká, nahoře drsná. Listové pochvy pouze u báze srostlé (výjimečně až do 1/3). Listy zelené až sivé, někdy i ojíněné, niťovité až jemně štětinovité, 0,3–0,9 mm v průměru, alespoň na špičce drsné, 5–7žilné, na průřezu oblé, se sklerenchymatickým pletivem tvořícím souvislý prstenec. Lata 2–12 cm dlouhá, vřeteno i větévky drsné. Pluchy osinaté, někdy chlupaté, osina zdéli čtvrtiny až třetiny pluchy. Kvete od května do července.

Festuca ovina
Festuca ovina Festuca ovina
Festuca ovina
Festuca ovina
Festuca ovina

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain