Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Dub pýřitý

Quercus pubescens

Dub pýřitý / šípák

Quercus pubescens L.

čeleď: bukovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlomilná, na teplo náročná dřevina, kvete současně s pučením listů. Upřednostňuje hnědozemě porosty, čedič, andezit, vápenci. V severní části se vyskytuje na dolomitech. Je dřevinou dubových sucholesov, v krasových územích tvoří zvláštní společenství s mahalebka.

Popis: Strom vysoký do 20 m, nebo keř, na volném prostranství bohatě rozvětvený, s širokou korunou. Borka hrubá, tvrdá, tmavá, popraskaná do čtverců. Jednoleté větvičky hustě šedě až hnědě plstnaté. Pupeny vejčité, na vrcholu zaokrouhlené, 3-6 mm dlouhé, plstnaté, na konci nakupeny, boční jednotlivé. Listy řapíkaté, čepel rovná, podlouhle obráceně vejčitá až elipsovitá, pérovitě říznačka až pérovitě dílná, plstnatá, na líci později lysavejúca, alespoň na žilách hustě chlupatá. Samčí jehnědy řapíkaté, 60 mm dlouhé, tyčinkovité květy s 5-8 dílným okvětím. Samičí jehnědy nakupeny, 2-5kveté, sedící nebo krátkostopkaté s plstnatým okvětím. Plod má šupiny čásku drobné, plstnaté, žaludy eliptické, do poloviny nebo 2/3 ponořené do čásku.

Poznámka: Zřídka vysazován jako okrasná dřevina.


Quercus pubescens
Quercus pubescens

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat