Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Borovice blatka

Pinus uncinata subsp. uliginosa

Borovice blatka

Pinus uncinata L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Typickým stanovištěm jsou rašelinné lesy ve středních a vyšších polohách. Zarůstá jádra hlubokých rašelinišť, kde panuje obzvlášť extrémní nedostatek živin na organickém podkladě.

Popis:  Strom s jediným přímým, až 20 m vysokým kmenem a úzkou korunou; borka je šedočerná až šedohnědá, a to i v horní polovině kmene, rozpraskaná až šupinatá; letorosty lysé. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2, jsou 3,5–5 cm dlouhé, tuhé, sytě zelené, na vrcholu tupě špičaté. Samčí šištice jsou až 1 cm dlouhé, oranžové; samičí šištice jsou nanejvýš 4,5 cm dlouhé, asymetrické, na bázi excentricky zešikmené; semenné šupiny s poněkud vyklenutými štítky, na osluněné straně s nízkými jehlancovitými výrůstky; semena jsou 4–5 mm dlouhá, s křídlem asi 12 mm dlouhým.


Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa