Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Smrk pichlavý

Picea pungens

Smrk pichlavý

Picea pungens L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste v horských lesích, v nadmořských výškách od 1800 až do 3000 m.

Popis: Vždyzelený strom až 50 m vysoký, s kmenem dosahujícím až 150 cm v průměru, korunou široce kuželovitou a borkou šedohnědou, brázditou. Větve jsou od kmene odstálé až lehce svěšené, v oddálených přeslenech, letorosty jsou žlutohnědé, většinou lysé. Pupeny jsou oranžovohnědé, 6–12 mm široké, na vrcholu zaokrouhlené až špičaté. Jehlice jsou 1,6–3 cm dlouhé, srpovitě zahnuté, v průřezu 4hranné, tuhé, zelené až modrozelené, na vrcholu ostře špičaté, vyrůstají dokola větviček. Šišky jsou válcovité, (5–)6–11(–12) cm dlouhé, světle hnědé, šupiny jsou eliptické, 15–22 mm dlouhé a 10–15 mm široké, ohebné, papírovité.

Využití: Oblíbená dekorativní dřevina parků i větších zahrad, poměrně nenáročná, navíc odolná vůči exhalacím. Vysazuje se do půd propustných, mírně vlhkých. Bývá vysazován i do lesních porostů.

Poznámka: Tento druh smrku je rostlinným symbolem amerických států Colorado a Utah.


Picea pungens Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens