Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Smrk pichlavý

Picea pungens

Smrk pichlavý

Picea pungens L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste v horských lesích, v nadmořských výškách od 1800 až do 3000 m.

Popis: Vždyzelený strom až 50 m vysoký, s kmenem dosahujícím až 150 cm v průměru, korunou široce kuželovitou a borkou šedohnědou, brázditou. Větve jsou od kmene odstálé až lehce svěšené, v oddálených přeslenech, letorosty jsou žlutohnědé, většinou lysé. Pupeny jsou oranžovohnědé, 6–12 mm široké, na vrcholu zaokrouhlené až špičaté. Jehlice jsou 1,6–3 cm dlouhé, srpovitě zahnuté, v průřezu 4hranné, tuhé, zelené až modrozelené, na vrcholu ostře špičaté, vyrůstají dokola větviček. Šišky jsou válcovité, (5–)6–11(–12) cm dlouhé, světle hnědé, šupiny jsou eliptické, 15–22 mm dlouhé a 10–15 mm široké, ohebné, papírovité.

Využití: Oblíbená dekorativní dřevina parků i větších zahrad, poměrně nenáročná, navíc odolná vůči exhalacím. Vysazuje se do půd propustných, mírně vlhkých. Bývá vysazován i do lesních porostů.

Poznámka: Tento druh smrku je rostlinným symbolem amerických států Colorado a Utah.


Picea pungens Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat