Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Javor babyka

Acer campestre

Javor babyka / polní

Acer campestre L.

čeleď: javorovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Babyka se vyskytuje ve světlých bukových a dubo-habrových lesích, v teplomilných doubravách, v křovinách a jako solitera na polích, mezích a pastvinách. Je teplomilnou a polostinnou dřevinou, odolnou k suchu. Dobře odolává nízkým teplotám a znečištěnému ovzduší. Kvete v dubnu a v květnu po vyrašení listů.

Popis: trom, 10–15 m vysoký, s košatou kulovitou a bohatě větvenou korunou a většinou křivým kmenem. Často roste jen jako keř. Pupeny jsou vejcovité, s hnědočervenými, na okraji bělavě brvitými, šupinami. Větvičky mají korkové lišty. Opadavé vstřícně postavené listy jsou 3–5klané, tupé až okrouhle laločnaté. Jsou 5–10 cm široké. Čepel listů je svrchu zelená, na rubu žlutozelená a má srdčitou bázi. Mléčící řapík bývá 2–8 cm dlouhý. Květy vykvétají v chocholičnatých latách, kalich i koruna je žlutozelený. Plodem je křídlatá 2–4 cm velká dvounažka, která je rovnovážně rozestálá.

Využití: Oblíbený druh pro výsadby do krajiny – biokorydory, meze, remízky apod. Poslední dobou nachází své uplatnění i v městských výsadbách.

Acer campestre
Acer campestre Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre