Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Kakost hnědočervený

Geranium phaeum

Kakost hnědočervený

Geranium phaeum L.

čeleď: kakostovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • v zahrádkách jako okrasná rostlina

Ekologie: Kakost hnědočervený se vyskytuje na vlhkých loukách, podél potoků a řek. Roste také v lužních lesích, v křovinách, ve světlých lesích a v parcích. Osidluje vlhké a živinami bohaté půdy a světlé až polostinné stanoviště. Kvete v květnu a v červnu.

Popis: Jedná se o vytrvalou bylinu. Lodyha bývá často drobně nachově skvrnitá a chlupatá. Přízemní a dolní listy jsou dlouze řapíkaté, kdy samotný řapík může být až 35 cm dlouhý. Naopak horní listy jsou téměř přisedlé. Čepel listu je dlanitě 3–7dílná, hrubě nepravidelně zubatá a oboustranně krátce chlupatá. Chlupaté palisty jsou úzce trojúhelníkovité, brzy zasychají. Dvoukvěté vidlany bývají na cca 2–6 cm dlouhých stopkách, zprvu jsou nicí, později pak vzpřímené. Kališní lístky jsou eliptické, 6–8 mm dlouhé a krátce chlupaté, se třemi žilkami. Tmavě hnědočervené korunní lístky jsou okrouhle obvejčité, mírně nazpět ohnuté a s vlnitým okrajem. Plod je zobanitý, puká v pět jednosemenných plůdků.

 Geranium phaeum
Geranium phaeum
Geranium phaeum

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat