Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Kakost hnědočervený

Geranium phaeum

Kakost hnědočervený

Geranium phaeum L.

čeleď: kakostovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • v zahrádkách jako okrasná rostlina

Ekologie: Kakost hnědočervený se vyskytuje na vlhkých loukách, podél potoků a řek. Roste také v lužních lesích, v křovinách, ve světlých lesích a v parcích. Osidluje vlhké a živinami bohaté půdy a světlé až polostinné stanoviště. Kvete v květnu a v červnu.

Popis: Jedná se o vytrvalou bylinu. Lodyha bývá často drobně nachově skvrnitá a chlupatá. Přízemní a dolní listy jsou dlouze řapíkaté, kdy samotný řapík může být až 35 cm dlouhý. Naopak horní listy jsou téměř přisedlé. Čepel listu je dlanitě 3–7dílná, hrubě nepravidelně zubatá a oboustranně krátce chlupatá. Chlupaté palisty jsou úzce trojúhelníkovité, brzy zasychají. Dvoukvěté vidlany bývají na cca 2–6 cm dlouhých stopkách, zprvu jsou nicí, později pak vzpřímené. Kališní lístky jsou eliptické, 6–8 mm dlouhé a krátce chlupaté, se třemi žilkami. Tmavě hnědočervené korunní lístky jsou okrouhle obvejčité, mírně nazpět ohnuté a s vlnitým okrajem. Plod je zobanitý, puká v pět jednosemenných plůdků.

 Geranium phaeum
Geranium phaeum
Geranium phaeum