Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Vikev ptačí

Vicia cracca

Vikev ptačí

Vicia cracca L.

čeleď: bobovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste na loukách, pastvinách, při okrajích lesů a křovin, na pasekách, okrajích mokřadů, na rumištích a mnoha dalších typech stanovišť bez zvláštního nároku na podklad.

Popis: Vytrvalé byliny s dlouhými tenkými kořeny. Lodyhy přímé, vystoupavé nebo popínavé, až 150 cm dlouhé, chabé, poměrně tenké, hranaté, krátce přitiskle chlupaté až olysalé, větvené. Listy s 5–8(–12) páry lístků, vřeteno listu zakončeno větvenou úponkou, lístky krátce řapíkaté, eliptické, podlouhlé až kopinaté, s nasazenou špičkou. Květenství válcovité až vejcovité, zpravidla stejně dlouhé jako podpůrný listen, nejčastěji s 12–40 květy, stopky květenství 40–120 mm dlouhé. Květy šikmo odstálé, nevonné. Kalich zvonkovitý, přibližně od poloviny členěný v trojúhelníkovité cípy, koruna 9–10 mm dlouhá, světle modrofialová až modrofialová, pavéza vejčitá, čepel stejně dlouhá jako nehet, křídla a člunek delší. Plodem je lusk s 1–3 semeny. Kvete od června do září.

Vicia cracca
Vicia cracca Vicia cracca
Vicia cracca

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat