Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vrbina obecná

Lysimachia vulgaris

Vrbina obecná

Lysimachia vulgaris L.

čeleď: prvosenkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • výskyt je pospolitý

Ekologie: Vyhledává vlhká místa, louky, břehy potoků, řek a rybníků, lužní lesy apod. Kvete od června do srpna.

Popis: ytrvalá bylina, 50–120 cm vysoká, lodyha přímá, zaobleně 6hranná, zelená až světle hnědavá. Listy v 3–4četných přeslenech nebo vstřícné, úzce eliptické až kopinaté. Květenství vrcholové, kuželovitá lata, květy žluté, v trubce někdy červeně naběhlé, kališní cípy s červeným lemem. Plodem je tobolka.

 Lysimachia vulgaris Lysimachia vulgaris