Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Borovice himalájská

Pinus wallichiana

Borovice himalájská

Pinus willichiana L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Slunná až poloslunná dřevina, nejvíce ji vyhovují lehké, dobře propustné kyselé až neutrální půdy a vyšší vzdušní vlhkost.
Roste v podhůří, na svazích a v údolích již zmíněných velehor, ve vertikálním rozmezí 1800–3900 m n. m.

Popis: Strom dorůstající 30–50(–70) m do výšky a kolem 1–1,5 m v průměru kmene. Koruna široce kuželovitá, větve v přeslenech vodorovně odstálé, mírně nahoru zdvižené. Borka u mladých jedinců šedá, hladká, později tmavší, destičkovitě rozbrázděná. Letorosty modrozelené, ojíněné, lysé, starší větvičky žlutohnědé. Pupeny podlouhle vejčité, 6–12 mm dlouhé, s tence blanitými hnědými šupinami, často s bílou pryskyřicí. Jehlice po 5 ve svazečku, 10–20 cm dlouhé, šedavě nebo modravě zelené, jemné, tupě zašpičatělé, na okrajích jemně pilovité, většinou převislé. Pochvy jehlic asi 15–20 mm dlouhé, brzy opadávající. Samčí šištice narůžovělé. Šišky nápadné, válcovité, prohnuté, 15–30 cm dlouhé a 3,5–5 cm široké (zavřené), zprvu světle purpurové, později světle hnědé, s hojnými kapkami pryskyřice. Vyrůstají na konci větví jednotlivě nebo po 2–6. Semenné šupiny kožovitě dřevnaté, vypouklé, klínovité, 3–5 cm dlouhé, asi 1 cm široké. Štítky široce kosočtverečné, na předním okraji zaokrouhlené, nepatrně ztloustlé a vyklenuté, jemně rýhované, světle hnědé, na konci s tmavě hnědým pupkem. Semena hnědá, vejčitá, o rozměrech 8–9 × 5–6 mm, s ostrým okrajem a s 10–20 mm dlouhým, šikmo uťatým křídlem. Opylení probíhá během dubna až června, šišky dozrávají na podzim dalšího roku. Dožívá se věku 300–400 let.

Využití: Jedna z nejdůležitějších hospodářských dřevin Himálaje. Poskytuje silně pryskyřičnaté, měkké, dobře opracovatelné, trvanlivé dřevo se světle hnědým jádrem. Slouží ke stavebním, konstrukčním a truhlářským účelům, k výrobě dřevěného uhlí i jako palivo.

Pinus wallichiana
Pinus wallichiana Pinus wallichiana
Pinus wallichiana Pinus wallichiana

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat