Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vrbina penízková

Lysimachia nummularia

Vrbina penízková

Lysimachia nummularia L.

čeleď: prvosenkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • u nás roste na celém území

Ekologie: Vrbina roste zejména v parcích, zahradách, na vlhkých loukách a polích, lužních lesích a březích vodních toků a rybníků. V nižších polohách se vyskytuje hojně, ve vyšších chybí. Kvete od května do července.

Popis: Vytrvalá lysá bylina s plazivou, až 50 cm dlouhou, v uzlinách kořenující lodyhou. Listy vstřícné, krátce řapíkaté. Čepel listů je okrouhlá až eliptická, 10–25 mm dlouhá, na vrcholu tupá, u báze náhle zúžená a oranžově červeně tečkovaná. Květy vyrůstají jednotlivě z paždí listů ve střední části lodyhy. Květní stopky až 3 cm dlouhé. Kališní cípy srdčité, u báze srostlé. Koruna je nálevkovitá až kolovitá, asi 1,5 cm široká. Korunní cípy eliptické až obvejčité, sytě žluté. Plodem je tobolka.

Využití: Vrbina se také v zahradách pěstuje pro okrasu.

 
Lysimachia nummularia

Lysimachia nummularia