Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Tužebník jilmový

Filipendula ulmaria

Tužebník jilmový

Filipendula ulmaria L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • květ voní po hořkých mandlí

Ekologie: Roste na vlhkých březích vodních toků, na prameništích, vlhkých loukách, světlých lužních lesích, v pásmu od nížin až do podhůří. Kvete od května do srpna.

Popis: Vytrvalá bylina, až 200 cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá. Listy lichozpeřené, lístky vejčité, vroubkovaně pilovité, koncový lístek 3laločný. Květy obvykle 5četné, bílé, v bohatém vrcholičnatém květenství. Plodem je nažka.

  .
Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria
Filipendula ulmaria