Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Ostřice prstnatá

Carex digitata

Ostřice prstnatá

Carex digitata L.

čeleď: šáchorovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Druh s těžištěm výskytu v Evropě

Ekologie: Vyskytuje se v tônistých listnatých lesích, nezřídka však iv lesích se změněným dřevinná složením (borovicové nebo smrkové monokultury), na křovinatých stráních a lesních okrajích od nížin do podhorského, vzácněji až horského stupně. Vyžaduje vlhké, zásadité až slabě kyselé, humózní, hlinité i skeletnaté půdy.

Popis: Trvalá, trsnatá rostlina s krátkým, vystouplými oddenkem vysoká 10-30 cm. Lodyhy vystouplými nebo přímé, bezlisté, vyrůstající z paždí bočních listů přízemní růžice, ploše 3-hranné, hladké, nahoře slabě drsné. Listy kratší než lodyha, široké 2-5 mm ploché, nahoře slabě drsné, pochvy nápadně purpurové, vláknitě rozpadat. Květenství z 3-4 malokvětých, sblížení klasů vyrůstajících na vrcholu lodyhy téměř z téhož místa. Samčí klas jeden, ± sedící, čárkovitě, samičí klasy 2 až 3, podlouhle čárkovité, jsou přímé nebo mírně zahnuté, horní ± sedící, delší než samčí klas, dolní víceméně oddálen na 1-2 cm dlouhé stopce. Dolní listen s 3-8 mm dlouhou pochvou, šupinovitý, bledohrdzavý, nahoru suchoblanitý. Samičí plevy obráceně vejčité, tupé až vykrojené, někdy špičaté, rezavohnědé, široce bělavě obroubené, zeleno kýlnaté, blizny 3, Mošnička déle než plevy, obrácené vejčité, dlouhé 3-4 mm, tupě 3-hranné, bezžilové, páperisté, hnědé, přímé , široce řapíkaté, náhle zúžené do krátkého zobáčku. Kvete od dubna do května.

Carex digitata Carex digitata
Carex digitata