Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Ostřice prstnatá

Carex digitata

Ostřice prstnatá

Carex digitata L.

čeleď: šáchorovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Druh s těžištěm výskytu v Evropě

Ekologie: Vyskytuje se v tônistých listnatých lesích, nezřídka však iv lesích se změněným dřevinná složením (borovicové nebo smrkové monokultury), na křovinatých stráních a lesních okrajích od nížin do podhorského, vzácněji až horského stupně. Vyžaduje vlhké, zásadité až slabě kyselé, humózní, hlinité i skeletnaté půdy.

Popis: Trvalá, trsnatá rostlina s krátkým, vystouplými oddenkem vysoká 10-30 cm. Lodyhy vystouplými nebo přímé, bezlisté, vyrůstající z paždí bočních listů přízemní růžice, ploše 3-hranné, hladké, nahoře slabě drsné. Listy kratší než lodyha, široké 2-5 mm ploché, nahoře slabě drsné, pochvy nápadně purpurové, vláknitě rozpadat. Květenství z 3-4 malokvětých, sblížení klasů vyrůstajících na vrcholu lodyhy téměř z téhož místa. Samčí klas jeden, ± sedící, čárkovitě, samičí klasy 2 až 3, podlouhle čárkovité, jsou přímé nebo mírně zahnuté, horní ± sedící, delší než samčí klas, dolní víceméně oddálen na 1-2 cm dlouhé stopce. Dolní listen s 3-8 mm dlouhou pochvou, šupinovitý, bledohrdzavý, nahoru suchoblanitý. Samičí plevy obráceně vejčité, tupé až vykrojené, někdy špičaté, rezavohnědé, široce bělavě obroubené, zeleno kýlnaté, blizny 3, Mošnička déle než plevy, obrácené vejčité, dlouhé 3-4 mm, tupě 3-hranné, bezžilové, páperisté, hnědé, přímé , široce řapíkaté, náhle zúžené do krátkého zobáčku. Kvete od dubna do května.

Carex digitata Carex digitata
Carex digitata

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat