Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Třtina chloupkatá

Calamagrostis villosa

Třtina chloupkatá

Calamagrostis villosa L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • ztěžuje obnovu lesa

Ekologie: Provází podhorské až horské lesy: roste ve smíšených smrkových bučinách, podmáčených i klimatických smrčinách, ale dokáže expandovat i na pasekách po těchto vegetačních typech. Také roste nad horní hranicí lesa, kde provází hlubší půdy na místech s déle trvající sněhovou pokrývkou. Snáší světlo i polostín, sterilní porosty mohou delší dobu přežívat i na zastíněných místech. Největší konkurenceschopnost vykazuje na kyselých půdách s nepříliš velkou zásobou živin.

Popis: Statná výběžkatá tráva. Stébla jsou 0,6–1,2 m vysoká, na bázi mají několik bezčepelných pochev. Listy bývají obvykle 4–10 mm široké, trávozelené, lysé, jazýček je 3–5 mm dlouhý, kolénka jsou často chlupatá. Lata na vrcholu stébel je za květu rozkladitá a všesměrná; klásky jsou jednokvěté, jejich plevy jsou vejčitě kopinaté až kopinaté, plucha je kratší než plevy, je 5žilná, průsvitná, blanitá, na hřbetě v polovině délky z ní vyrůstá velmi jemná, málo zřetelná, 0,5–2 mm dlouhá osina, která skoro nevyčnívá z klásku, na bázi pluchy je věneček chloupků, dosahujících téměř délky pluchy; v rozevřeném květu jsou tyto chloupky zřetelně patrné. Rudiment dalšího květu v klásku (pastopečka) chybí. Plody jsou okoralé obilky.

Calamagrostis villosa
Calamagrostis villosa
Calamagrostis villosa
Calamagrostis villosaCalamagrostis villosa
Calamagrostis villosaCalamagrostis villosa
Calamagrostis villosa

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat