Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Jestřábník zední

Hieracium murorum

Jestřábník zední

Hieracium murorum L.

čeleď: hvězdicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • v ČR hojně od nížin do hor

Ekologie: Listnaté i jedličnaté lesy, lesní světliny a paseky, travnaté i křovinaté stráně. Kvete do června do září.

Popis: Vytrvalá rostlina s přízemní růžicí listů a obvykle jedním lodyžním listem. Lodyha přímá, obvykle 20–50 cm dlouhá, v dolní části ojediněle až hojně porostlá jednoduchými chlupy. Listy tmavě až trávově zelené, 4–10 cm dlouhé, 2,5–4 cm široké, na rubu světlejší, často fialově naběhlé, měkké, na rubu na střední žilce a na řapíku s měkkými jednoduchými chlupy. Listy v přízemní růžici dlouze řapíkaté, s čepelí vejčitou, kopinatou nebo až téměř okrouhlou. Čepel na vrcholu špičatá. Úbory středně velké až menší, v počtu 4–15, skládající stažené vrcholíky. Stopky úborů s četnými černými stopkatými žlázkami. Zákrov vejcovitý až válcovitě vejcovitý, zákrovní listeny málo četné, pouze nevýrazně střechovitě se kryjící, čárkovitě kopinaté, s četnými stopkatými žlázkami. Květy jazykovité s plochou ligulou, až 19 mm dlouhé. Čnělka a bliznová ramena jsou šedožluté až černožluté. Nažky hnědočerné až černé.

Hieracium murorum Hieracium murorum
Hieracium murorum
Hieracium murorum

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat