Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Přeslička lesní

Eguisetum sylvaticum

Přeslička lesní

Equisetum sylvaticum L.

čeleď: přeličkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • je jedovatá
  • nejdříve je lodyha hnědá, nevětvená s výtrusným klasem
  • až opadne klas, lodyha zezelená a přeslenitě se rozvětví
  • postranní větve jsou bohatě větvené
  • stínomilná a vlhké půdy

Ekologie: Roste především na kyselých vlhkých půdách, zejména v lesních komplexech, ale i na otevřených vlhkých stanovištích. Přeslička lesní s objevuje nejčastěji ve vlhkých lesích, zejména v olšinách a smrčinách, na prameništích, podél drobných toků, a také v rašelinných společenstvech.

Popis: Vytrvalá rostlina se dvěma typy lodyh – jarními plodnými a letními sterilními; zprvu nevětvené nezelené plodné jarní lodyhy později vytvářejí přesleny větví, takže se podobají jalovým letním lodyhám. Na vrcholu je až 3 cm dlouhý výtrusnicový klas. Výtrusy dozrávají v dubnu až květnu.

 Eguisetum sylvaticum Eguisetum sylvaticum
Eguisetum sylvaticum Eguisetum sylvaticum