Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Metlice trsnatá

Deschampsia cespitosa

Metlice trsnatá

Deschampsia ceaspitosa L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • obtížná lesní buřeň

Ekologie: Roste na nejrůznějších stanovištích, na suchých i mokrých loukách, pastvinách, v příkopech, aluviích potoků, prameništích, ve vlhkých lesích, v horách často na sněhových výležiscích, v Jižní Americe stoupá až do nadmořské výšky okolo 3000 m, v Číně dokonce do 4500 m. U nás kvete od června do srpna.

Popis: Hustě trsnatá, 20–150 cm vysoká rostlina s početnými přímými stébly. Listové pochvy jsou na hřbetní straně slabě kýlnaté, hladké nebo vzhůru slabě drsné, jazýčky velmi úzké, až 15 mm dlouhé. Čepele listů jsou špičaté, ploché, až 5 mm široké, na svrchní straně se sedmi drsnými a ostře kýlnatými žebry. Lata je řídká, rozkladitá, zelenavá nebo zlatavě stříbřitá se slabě purpurovým nádechem, větévky laty jsou rozestálé, drsné, krátce stopkaté klásky 1–3květé, pluchy s tenkou, až 4 mm dlouhou, z klásku však nevyniklou osinou.

Využití: Jako dekorativní travina se objevuje i v kultuře, vysazuje se do zahrad a parků, používá se i do trávníkových směsí. Počet kultivarů je značný.

Deschampsia cespitosa Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat