Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Sekvoje vždyzelená

Sequoia sempervirens

Sekvoje vždyzelená

Sequoia sempervirens L.

čeleď: tisovcovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Ve své domovině roste v oblasti s bohatými sezónními srážkami (až 2500 mm ročně), chladným vzduchem a pobřežními mlhami zajišťujícími potřebnou vlhkost po celý rok; v nadmořské výšce 30–750 m, někde až do výšky 920 m. Nejvyšší a nejstarší stromy se nacházejí v hlubokých údolích a roklích, kde jsou mlhy pravidelné.

Popis: Stálezelený dlouhověký jednodomý jehličnatý strom s úzce kuželovitou korunou, dorůstá výšky až 116 m a stáří až 2200 let. Kmen je sloupovitý, u báze rozšířený, průměr kmene může dosáhnout až 7,9 m ve výšce 1,4 m. Borka je červenohnědá, rozbrázděná širokými hřebeny, měkká a vláknitá, může dosahovat tloušťky až 30 cm, což spolu s nedostatkem pryskyřice strom činí odolným proti požárům. Listy v koruně na plném slunci jsou uspořádané ve spirále, 0,5–1 cm dlouhé, na zastíněných větvích jsou roztroušené po obou stranách větévky téměř v rovině a 1,5–2,5 cm dlouhé. Čepele jsou čárkovité, zakončené špičkou, na líci tmavozelené, na rubu se dvěma bílými pruhy. Samčí šištice jsou oválné, 4–6 mm dlouhé, mají žlutohnědou barvu, samičí jsou vejčité,15–32 mm dlouhé, zelené, s 15–25 spirálovitě uspořádanými šupinami. Druh začíná plodit ve věku 10–15 let. Šiška je sudovitá až kulovitá, červenohnědá, dlouhá až 3 cm, která zraje po dobu jednoho roku. Semena jsou 3–4 mm dlouhá a 0,5 mm široká, se dvěma křídly 1 mm širokými. Krátká křídla na semenech zajišťují rozptýlení větrem maximálně do 120 m od mateřského stromu. Nové rostliny mohou vyrůst i z pupenů na kořenech nebo také na větvích padlého stromu. Po obvodu stromu se může takto vytvořit kruh mladých stromků. Stromy rychle rostou, až o 2,3 m za jedno vegetační období.

Využití: 19. a 20. století byl tento strom na západě USA těžen jako stavební dřevo a na železniční pražce; odhaduje se, že tak se snížil jeho počet o 95 %. Dřevo vysazovaných stromů se používá ve stavebnictví a truhlářství.
V našich klimatických podmínkách lze tuto dřevinu přezimovat jedině ve studeném skleníku, má tedy spíše jen sbírkový význam.

Poznámka: nejvyšší strom světa


Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat