Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Pomněnka lesní

Myosotis sylvatica

Pomněnka lesní

Myosotis sylvatica L.

čeleď: brutnákovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • u nás poměrne hojně v lesnatých částech

Ekologie: Roste v teplomilných doubravách a dubohabřinách, suťových lesích, na pasekách a vysokostébelných nivách. Daří se jí na sušších až vlhčích, skeletovitých i hlinitých půdách bohatých na živiny. Kvete od května do června.

Popis: Vytrvalá, 20–60 cm vysoká bylina. Lodyha vystoupavá, bohatě větvená, hustě odstále chlupatá. Přízemní listy v růžici, řapíkaté, eliptické až obvejčité, čepel 5–6 cm dlouhá a 1,5–2 cm široká. Lodyžní listy střídavé, přisedlé, vejčité až obvejčité, 2–4 cm dlouhé, 0,8–2 cm široké, hustě odstále chlupaté. Květy vyrůstají v koncových mnohokvětých vijanech, jsou pravidelné, pětičetné. Kalich zvonkovitý, ze tří čtvrtin dělený, chlupatý. Koruna kolovitá, světle modrá, 5–8 mm v průměru. Plodem je tvrdka.

Myosotis sylvatica Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat