Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Pomněnka lesní

Myosotis sylvatica

Pomněnka lesní

Myosotis sylvatica L.

čeleď: brutnákovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • u nás poměrne hojně v lesnatých částech

Ekologie: Roste v teplomilných doubravách a dubohabřinách, suťových lesích, na pasekách a vysokostébelných nivách. Daří se jí na sušších až vlhčích, skeletovitých i hlinitých půdách bohatých na živiny. Kvete od května do června.

Popis: Vytrvalá, 20–60 cm vysoká bylina. Lodyha vystoupavá, bohatě větvená, hustě odstále chlupatá. Přízemní listy v růžici, řapíkaté, eliptické až obvejčité, čepel 5–6 cm dlouhá a 1,5–2 cm široká. Lodyžní listy střídavé, přisedlé, vejčité až obvejčité, 2–4 cm dlouhé, 0,8–2 cm široké, hustě odstále chlupaté. Květy vyrůstají v koncových mnohokvětých vijanech, jsou pravidelné, pětičetné. Kalich zvonkovitý, ze tří čtvrtin dělený, chlupatý. Koruna kolovitá, světle modrá, 5–8 mm v průměru. Plodem je tvrdka.

Myosotis sylvatica Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica