Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Bříza pýřitá

Betula pubescens

Bříza pýřitá

Betula pubescens L.

čeleď: břízovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlomilná dřevina kontinentální klimatu, náročná na půdní vlhkost, snášející extrémní výkyvy teplot; roste především na zamokřených půdách a rašeliništích, snáší stagnující vodu.

Popis: Strom dorůstající 20-25 m, někdy jako keř. Koruna vejčitá, větve (na rozdíl od břízy bělokoré) vzpřímené pod ostrým úhlem (nepřevisejí); borka bílá, hladká i ve vyšším věku, odlupující se v příčných plátech; pupeny postavené po spirále, vejčité, tupé, přisedlé, obalové šupiny několik, hnědé, po okraji plstnaté; letorosty šedohnědé, hustě chlupaté bez bradaviček. Listy 30-60 × 15 – 40 mm velké, široce vejčité až okrúhlasté, krátce hrotů na bázi oblé, po okraji jednoduše pilku, mladé plstnaté, později z vrchu lysejúce a chloupky jen na rubu na žilách; stopka 10-20 mm dlouhá, chlupatá. Dřevina jednodomá. Kvete od března do dubna. Plod křídlatá nažka 1-2 mm velká, křidélko široké jako nažka, nažky jsou uspořádány do šišticovitého souplodí, okraj trojcípý plodových šupin je chlupatý (až brvitý) a střední lalok je vyhnutý k bázi souplodí.

Využití: Zalesňování podmáčených ploch, žltolistá forma jako parková dřevina; jelikož její výskyt je vázán především na zamokřené stanoviště a rašeliniště, ve volné krajině je poměrně vzácná kvůli postupné ztrátě takových lokalit.

Betula pubescens
Betula pubescens Betula pubescens
Betula pubescens Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat