Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Bříza pýřitá

Betula pubescens

Bříza pýřitá

Betula pubescens L.

čeleď: břízovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlomilná dřevina kontinentální klimatu, náročná na půdní vlhkost, snášející extrémní výkyvy teplot; roste především na zamokřených půdách a rašeliništích, snáší stagnující vodu.

Popis: Strom dorůstající 20-25 m, někdy jako keř. Koruna vejčitá, větve (na rozdíl od břízy bělokoré) vzpřímené pod ostrým úhlem (nepřevisejí); borka bílá, hladká i ve vyšším věku, odlupující se v příčných plátech; pupeny postavené po spirále, vejčité, tupé, přisedlé, obalové šupiny několik, hnědé, po okraji plstnaté; letorosty šedohnědé, hustě chlupaté bez bradaviček. Listy 30-60 × 15 – 40 mm velké, široce vejčité až okrúhlasté, krátce hrotů na bázi oblé, po okraji jednoduše pilku, mladé plstnaté, později z vrchu lysejúce a chloupky jen na rubu na žilách; stopka 10-20 mm dlouhá, chlupatá. Dřevina jednodomá. Kvete od března do dubna. Plod křídlatá nažka 1-2 mm velká, křidélko široké jako nažka, nažky jsou uspořádány do šišticovitého souplodí, okraj trojcípý plodových šupin je chlupatý (až brvitý) a střední lalok je vyhnutý k bázi souplodí.

Využití: Zalesňování podmáčených ploch, žltolistá forma jako parková dřevina; jelikož její výskyt je vázán především na zamokřené stanoviště a rašeliniště, ve volné krajině je poměrně vzácná kvůli postupné ztrátě takových lokalit.

Betula pubescens
Betula pubescens Betula pubescens
Betula pubescens Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde