Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Borovice limba

Pinus cembra

Borovice limba

Picea cembra L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste ve vyšších horských polohách, častěji na silikátovém podkladu, v pásmu od horského až do alpínského stupně, v Alpách až do výšky 2850 m n. m.

Popis: Strom, 10–25 m vysoký. Borka je červenohnědá až šedohnědá s podélnými prasklinami. V mládí je koruna kompaktní, vejčitého tvaru, později řídne, jehlice ve svazečcích po pěti, zelené, 5–10 cm dlouhé, na vnitřní straně jehlice bělavý pásek. Samčí šištice vyrůstají na bázi letošních výhonů, tmavě žluté až načervenalé, samičí drobné, na koncích výhonů, tmavě červené až fialové, šiška je vejcovitá, 5–8 cm dlouhá, semena červenohnědá, bez křídla, jedlá.

Využití: Tento krásný a houževnatý strom je opředen řadou lidových pověr, na Slovensku se například věřilo, že pokud truhla nastávající nevěsty bude vyrobena z limbového dřeva, bude nové manželství šťastné, kolébka z limby zase měla zahánět od dítěte zlé duchy.


Pinus cembra Pinus cembra
Pinus cembra Pinus cembra
Pinus cembra Pinus cembra
Pinus cembra
Pinus cembra
Pinus cembra
Pinus cembra

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain