Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Smilka tuhá

Nardus stricta

Smilka tuhá

Nardus stricta L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Především evropský druh

Ekologie: Roste na chudších vlhčích půdách, nejčastěji písčitohlinitých, zrašelinělých nebo rašelinných, na podhorských a horských loukách a pastvinách, při okrajích cest a v lesním lemech, při okrajích rašelinišť, na vřesovištích a na horských holích. Často vytváří monodominantní porosty.

Popis: Vytrvalá trsnatá tráva vysoká až 40 cm. Stébla jsou tvrdá, tuhá, směrem nahoru drsná. Listy jsou šedozelené, tenké a tuhé a drsné, vyrůstající ve spodní části stébla. Květenstvím je přímý jednostranný lichoklas, jednokvěté klásky jsou ve dvou řadách, za květu sevřené, pluchy úzké s dlouhou osinou, nafialovělé. Po odkvětu klásky rozestálé.

Nardus stricta Nardus stricta
Nardus stricta