Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Svízel okrouhlolistý

Galium rotundifolium

Svízel okhroulolistý

Galium rotundifolium L.

čeleď: mořenovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • v ČR rozšířen po celém území

Ekologie: Svízel okrouhlolistý roste v jedlových, jedlobukových a habrových lesích, často také na pasekách a na okrajích lesních cest. Nejčastěji na čerstvě vlhkých až vysychavých půdách, bohatých na vápník.

Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s 10–30 cm dlouhou lodyhou. Ta je zřetelně 4hranná a hladká nebo s drobnými osténkatými chlupy. Široce eliptické listy s 3 vyniklými žilkami jsou 14–20 mm dlouhé a 6–10 mm široké, ve 4četných přeslenech. Na obou stranách lysé, vzácně můžou být chlupaté. Květenstvím je řídká lata vidlanů, květní stopky jsou 7–16 mm dlouhé. Bílá koruna je kolovitá, 2,5–3,5 mm v průměru. Tmavě hnědá merikarpia jsou 2–3 mm dlouhá, ledvinitého tvaru a s hustými háčkovitými chlupy. Kvete v červnu a v červenci.

Galium rotundifolium
Galium rotundifolium
Galium rotundifolium