Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Válečka lesní

Brachypodium sylvaticum

Válečka lesní

Brachypodium sylvaticum L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Vyskytuje se téměř v celé Evropě, chybí na nejzazším severu

Ekologie: Roste v humózních listnatých lesích, v lužních lesích, v křovinách a na pasekách.

Popis: Vytrvalá trsnatá tráva bez výběžků, vysoká 60–120 cm. Stébla jsou přímá nebo kolénkatě vystoupavá, chabá. Čepele listů jsou ploché, také chabé. Jazýček je tupý, rozdřípený, asi 1–5 mm dlouhý. Květenstvím je obloukem převislý řídký lichoklas. Klásky vyrůstají střídavě ve dvou řadách, jsou úzce válcovité, velmi krátce stopkaté, tvořené 6–15 květy. Plucha je osinatá. Plodem je okoralá obilka. Kvete od června do srpna.

Brachypodium sylvaticum Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum