Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Ořešák královský

Juglans regia

Ořešák královský

Juglans regia L.

čeleď: ořešákovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste ve světlých lesích, vždy na stanovištích dostatečně vlhkých (trvalé zamokření však nesnáší).

Popis: Opadavý strom, 20–25 m vysoký, mladé větévky lysé, zelené až šedohnědé, borka světle až tmavě šedá, ve stáří rozpraskaná. Listy jsou řapíkaté, většinou s 3–4 jařmy lístků, které jsou celokrajné, někdy mělce vykrajované, elipsoidní až podlouhlé, lysé, jen v paždí žilek s chomáčky chlupů. Kvete od dubna do května, samčí jehnědy až 11 cm dlouhé, samičí květy v klasech. Plod je elipsoidní až kulovitý, lysý, hladký, ve zralosti rubina puká a opadává, ořech je až 5 cm dlouhý a 4 cm široký, skořápka ořechu je na povrchu hladká, zaobleně rýhovaná. Začíná plodit zhruba v 10 letech. Dosahuje stáří až 100 (výjimečně 300) let. Druh je dosti variabilní.

Využití: Ořešák královský se pěstuje pro chutná semena – vlašské ořechy.


Juglans regia Juglans regia
Juglans regia Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat