Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Barvínek menší

Vinca major

Barvínek menší

Vinca minor L.

čeleď: toješťovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • jedovatý, lidový název brčál

Ekologie: Roste na okraji lesů, v křovinách, na březích vodních toků, v zahradách se nezřídka objevují i kultivary se žlutě nebo bíle panašovanými listy.

Popis: Stálezelená bylina, na bázi dřevnatějící, sterilní lodyhy poléhavé, kvetoucí vystoupavé až přímé, 50–100 cm dlouhé, listy vstřícné, řapíkaté, srdčitě vejčité, na okraji brvité, až 8 cm dlouhé, kališní cípy 7–18 mm dlouhé, květy stopkaté, 5četné, koruna řepicovitá, 3–5 cm v průměru, modrá až fialová, u středu bělavá, kvete od března do července.

Využití: Podobně jako u nás běžnější barvínek menší, využívá se i tento druh v léčitelství a farmaceutickém průmyslu, uplatňuje se také v homeopatii.

 
Vinca major Vinca major
Vinca major Vinca major