Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Sítina klubkatá

Juncus conglomeratus

Sítina klubkatá

Juncus conglomeratus L.

čeleď: sítinovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • U nás je uváděna jako dosti hojná od nížin do podhoří.

Ekologie: Roste na zamokřených loukách, na vlhkých pastvinách, na prameništích, na podmáčených cestách, na březích vod. Kvete od června do července.

Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá, zelená bylina, vysoká 30–100 cm, s větveným oddenkem. Lodyha je přímá, bezlistá, s bezčepelnými pochvami na bázi, hladká, zřetelně rýhovaná 16–24 žebry, nepřehrádkovaná. Přízemní listy jsou podobné lodyhám. Květenstvím jsou mnohokvěté kružele, většinou silně klubkovitě stažené. Listen je pod květenstvím široce rozšířený až ploše nafouklý, pokračuje ve směru lodyhy a je mnohem delší než zdánlivě postranní květenství. Ke konci vegetace se mnohý listen sklání nazpět. Okvětí je žlutohnědé, plátků je šest, jsou stejnotvaré, kopinaté, špičaté, zdéli vejcovitých tobolek. Semena jsou drobná, světle hnědá.

Juncus conglomeratus Juncus conglomeratus
Juncus conglomeratus