Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Měsíčnice vytrvalá

Lunaria rediviva

Měsíčnice vytrvalá

Lunaria rediviva L.

čeleď: brukvovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • chráněná jako ohrožený druh

Ekologie: V nižších polohách roste většinou na stinných a stále mírně vlhkých stanovištích, ve vyšších polohách je spíše druhem polostinným. Nejčastěji se objevuje na sutích a v roklích podhorských lesů.

Popis: Vytrvalá a poměrně statná bylina s plazivým oddenkem, 30–140 cm vysoká, lodyha přímá, dolní listy obvykle vstřícné, okrouhle vejčité až vejčitě kopinaté, na bázi hluboce srdčité, na okraji nepravidelně zubaté. Lodyžní listy řapíkaté, vejčitě kopinaté až kopinaté. Květy v hroznu, vonné, korunní lístky světle fialové, vykvétají od května do července. Plodem je podlouhle eliptická šešulka.

  Lunaria rediviva Lunaria rediviva
Lunaria rediviva