Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Kostival hlíznatý

Symphytum tuberosum

Kostival lékařský

Symphytum tuberosum L.

čeleď: brutnákovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • používá se i jako mast na zlomeniny

Ekologie: Roste v listnatých lesích, především v dubohabrových a dubolipových hájích a v bučinách, často v říčních údolích, na půdách zásaditých až slabě kyselých, v pásmu pahorkatin, obvykle do nadmořské výšky 600 m, vzácně se objevuje i výše.

Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, štětinatě pýřitá až štětinatě chlupatá, 20–40(–50) cm vysoká, lodyha je přímá, hranatá, dutá, nevětvená nebo jen v horní části chudě větvená. Listy střídavé, dolní řapíkaté, horní přisedlé, čepel krátce sbíhavá, eliptická až vejčitě kopinatá, až 12 cm dlouhá, chlupatá. Květy ve dvojvijanech po 2–9, kalich srostlý do 1/5–1/3, koruna trubkovitě baňkovitá, s nazpět ohnutými cípy, světle žlutá, vykvétá od května do června. Plodem je bradavčitá tvrdka vejcovitého tvaru.

Symphytum tuberosum Symphytum tuberosum