Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Přeslička rolní

Equisetum arvense

Přeslička rolní 

Equisetum arvense L.

čeleď: přesličkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • má dva typy lodyh:
  • a) jarní – vysoká do 20 cm, hnědá, nevětvená,
         zakončená klasem, později odumírá
  • b) letní – do 50 cm, zelená, větvená, postranní
         větve jednoduché
  • světlomilná, lesní okraje, podél příkopů a často jako plevel na poli

Ekologie: Druh s velmi širokou ekologickou amplitudou, vyskytuje se na řadě různých stanovišť. Roste např. na železničních náspech, okrajích cest a jiných synantropních stanovištích, na polích, loukách, náplavech, říčních navigacích, v lesích (od lužních až po smrčiny), také na vátých píscích. Preferuje hlubší půdy s vyšší hladinou podzemní vody (ale většinou ne zcela podmáčené), kyselé až slabě bazické. Výtrusy se tvoří od března do května.

Popis: Vytrvalé byliny s plstnatým oddenkem a nepřezimujícími lodyhami dvojího typu: jarní plodné lodyhy jsou nevětvené a nezelené, před vývojem letních lodyh odumírají; letní sterilní lodyhy jsou zelené a přeslenitě větvené.

Využití: Léčivá rostlina; působí proti krvácení, protizánětlivě, antirevmaticky a močopudně, urychluje hojení ran; má příznivý vliv na stav kůže, nehtů a vlasů.

 Equisetum arvense
Equisetum arvense Equisetum arvense
Equisetum arvense
Equisetum arvense
Equisetum arvense
Equisetum arvense
Equisetum arvense

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat