Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Sekvojovec obrovský

Sequoiadendron giganteum

Sekvojovec obrovský

Sequioadendron giganteum L.

čeleď: tisovcovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: V domovině roste v horských lesích, v nadmořské výšce od 1400 do 2150 m.

Popis: Vždyzelený strom, 50–85(–100) m vysoký. Kmen je mohutný, sloupovitý, u báze nápadně rozšířený, 5–10 m v průměru, borka brázditá, červenohnědá, u dospělých jedinců až 50 cm silná. Listy ve šroubovici, šupinovité až šídlovité, 3řadé, 3–6(–12) mm dlouhé. Samčí šištice na větvičce koncové, samičí šištice vejcovité. Šišky dřevnaté, 5–8 cm dlouhé, dozrávají 2. rokem, štítek kosočtverečný, uprostřed vmáčklý, s krátkým hrotem. Objevují se po dvanáctém roce života stromu. Rozmnožování druhu v přírodě je dosti problematické. Semena totiž klíčí jen na plném slunci, semenáče zároveň nesnesou zastínění konkurenčními rostlinami. Proto ke klíčení dochází většinou po lesních požárech.

Využití: Dřevo sekvojovce je dosti odolné vůči trouchnivění, avšak je zároveň poměrně křehké a lámavé. Ke stavebním účelům je tedy nevhodné. Používá se na výrobu šindelů a plotních laťek, dokonce i na produkci zápalek. V USA se občas pěstuje pro vánoční trh. Je vhodný i pro pěstování v klimatických podmínkách střední Evropy – nenáročný, mrazuodolný, navíc velmi dekorativní

Poznámka: nejmohutnější strom svět

Sequoiadendron giganteum Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum