Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Vlaštovičník větší

Chelidonium majus

Vlaštovičník větší

Chelidonium majus L.

čeleď: makovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • jedovatý, latex prostředek proti bradavicím

Ekologie: Roste na návsích, v zahradách, kolem cest, na rumištích, na mírně zastíněných stanovištích, především v pásmu od nížiny až do podhůří. Kvete od května do září.

Popis: Vytrvalá bylina, oranžově mléčící, 30–90 cm vysoká, lodyha přímá, větvená, roztroušeně chlupatá, listy řapíkaté, měkké, čepel lichozpeřená, lístky vejčité, vroubkované, na líci sytě, na rubu sivě zelené. Květy v 2–6květém okolíku, 1–2 cm v průměru, 4četné, korunní lístky žluté. Plodem je tobolka.

Využití: používá se ve farmaceutickém průmyslu i v lidovém léčitelství. Tekutinou z vlaštovičníku se potírají bradavice, má zřejmě i antibakteriální účinky, rostlina se přidává i do čajových směsí. Ze semen se získává technicky upotřebitelný olej. Využívá se i při barvení látek a vlny na žluto.

 Chelidonium majus Chelidonium majus

Chelidonium majus Chelidonium majus