Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Ostřice oddálená

Carex remota

Ostřice oddálená / řídkolasá

Carex remota L.

čeleď: šáchorovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • U nás dosti hojně, i když nerovnoměrně, od teplých nížin až do horských poloh.

Ekologie: Břehy potoků, potoční jaseniny, lesní prameniště, luhy v širokých nivách dolních toků řek.

Popis: Vytrvalé byliny s trsnatým až krátce plazivým oddenkem. Rostliny tvoří nápadně zelené, později světle zelené až žlutozelené trsy. Listy nápadně úzké, 1,5–2,0 mm široké, ploše žlábkovité, na okraji draslavě zoubkaté. Dolní pochvy světle hnědé, rozpadavé v tenká vlákna. Květenství přetrhované, až 15(–20) cm dlouhé, v dolní části složené z oddálených klásků, na vrcholu s 3-6 klásky shloučenými. Spodní klásky s kolmo odstálými podpůrnými listeny přesahujícími délku květenství. Klásky drobné, vejčité až podlouhlé, přisedlé, oboupohlavné, nejspodnější klásek často celý samičí. Mošničky podlouhle kopinaté až kopinaté, na okraji s velmi úzkým lemem, 2,5–3,5 mm dlouhé, náhle zúžené v zobánek. Kvete v květnu a červnu.

Carex remota
Carex remota Carex remota
Carex remota

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat