Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Ostřice oddálená

Carex remota

Ostřice oddálená / řídkolasá

Carex remota L.

čeleď: šáchorovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • U nás dosti hojně, i když nerovnoměrně, od teplých nížin až do horských poloh.

Ekologie: Břehy potoků, potoční jaseniny, lesní prameniště, luhy v širokých nivách dolních toků řek.

Popis: Vytrvalé byliny s trsnatým až krátce plazivým oddenkem. Rostliny tvoří nápadně zelené, později světle zelené až žlutozelené trsy. Listy nápadně úzké, 1,5–2,0 mm široké, ploše žlábkovité, na okraji draslavě zoubkaté. Dolní pochvy světle hnědé, rozpadavé v tenká vlákna. Květenství přetrhované, až 15(–20) cm dlouhé, v dolní části složené z oddálených klásků, na vrcholu s 3-6 klásky shloučenými. Spodní klásky s kolmo odstálými podpůrnými listeny přesahujícími délku květenství. Klásky drobné, vejčité až podlouhlé, přisedlé, oboupohlavné, nejspodnější klásek často celý samičí. Mošničky podlouhle kopinaté až kopinaté, na okraji s velmi úzkým lemem, 2,5–3,5 mm dlouhé, náhle zúžené v zobánek. Kvete v květnu a červnu.

Carex remota
Carex remota Carex remota
Carex remota