Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Svída krvavá

Cornus sanguinea

Svída krvavá

Cornus sanguinea L.

čeleď: dřínovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Výslunné křovinaté stráně, meze, světlé lesy, lužní lesy, potoční nivy a křoviny v teplejších oblastech, na půdách minerálně bohatých, čerstvě vlhkých až vysýchavých, hlinitých až kamenitých, slabě kyselých až slabě alkalických. Světlomilný druh. Druh kvete v květnu a červnu.

Popis: Keř nebo malý strom, 2–5 m vysoký s přímými, vystoupavými i převislými větvemi. Letorosty jsou zelenavé, brzy se tmavočerveně nebo hnědavě zabarvující, s dření do 1 mm v průměru, borka s podlouhlými a příčnými políčky. Pupeny jsou nepravidelně vejčitě kopinaté, listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, čepel je eliptická až široce vejčitá, na bázi zaokrouhlená nebo až klínovitě zúžená, na vrcholu dlouze zašpičatělá nebo zaokrouhlená a náhle krátce hrotitá, živě zelená, na líci roztroušeně přitiskle chlupatá, s chlupy dvouramennými, na rubu převážně odstále chlupatá jednoduchými chlupy nebo přitiskle chlupatá chlupy dvouramennými, stejným směrem orientovanými. Květenství dosahuje 3–6 cm v průměru, vyvíjí se současně s listy. Květy jsou špinavě bílé, ostře páchnoucí, korunní lístky 4,8–6,0 mm dlouhé, čnělka při vrcholu kyjovitě ztlustlá. Peckovice jsou kulovité, 6–8 mm v průměru, modročerné až černé, bělavě tečkované, pecka je kulovitá, svrchu mírně smáčklá.

Využití: Krásný a často pěstovaný strom.

 

Cornus sanguinea
Cornus sanguinea Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat