Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Svída krvavá

Cornus sanguinea

Svída krvavá

Cornus sanguinea L.

čeleď: dřínovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Výslunné křovinaté stráně, meze, světlé lesy, lužní lesy, potoční nivy a křoviny v teplejších oblastech, na půdách minerálně bohatých, čerstvě vlhkých až vysýchavých, hlinitých až kamenitých, slabě kyselých až slabě alkalických. Světlomilný druh. Druh kvete v květnu a červnu.

Popis: Keř nebo malý strom, 2–5 m vysoký s přímými, vystoupavými i převislými větvemi. Letorosty jsou zelenavé, brzy se tmavočerveně nebo hnědavě zabarvující, s dření do 1 mm v průměru, borka s podlouhlými a příčnými políčky. Pupeny jsou nepravidelně vejčitě kopinaté, listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, čepel je eliptická až široce vejčitá, na bázi zaokrouhlená nebo až klínovitě zúžená, na vrcholu dlouze zašpičatělá nebo zaokrouhlená a náhle krátce hrotitá, živě zelená, na líci roztroušeně přitiskle chlupatá, s chlupy dvouramennými, na rubu převážně odstále chlupatá jednoduchými chlupy nebo přitiskle chlupatá chlupy dvouramennými, stejným směrem orientovanými. Květenství dosahuje 3–6 cm v průměru, vyvíjí se současně s listy. Květy jsou špinavě bílé, ostře páchnoucí, korunní lístky 4,8–6,0 mm dlouhé, čnělka při vrcholu kyjovitě ztlustlá. Peckovice jsou kulovité, 6–8 mm v průměru, modročerné až černé, bělavě tečkované, pecka je kulovitá, svrchu mírně smáčklá.

Využití: Krásný a často pěstovaný strom.

 

Cornus sanguinea
Cornus sanguinea Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea