Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Krušina olšová

Frangula alnus

Krušina olšová

Frangula alnus L.

čeleď: řešetlákovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste v křovinatých lemech lesů, v prosvětlených lesích, většinou na vlhčích a vlhkých stanovištích. Kvete od května do června.

Popis: Keř vysoký do 4 m s hladkou borkou, řídce větvený. Pupeny jsou špičaté, listy střídavé s krátkým řapíkem a obvejčitou celokrajnou čepelí s výraznou žilnatinou, na vrcholu špičaté nebo uťaté. Květy v úžlabí listů na dlouhých stopkách ve skupinách po 2–8. Květy jsou bílé až nazelenale nebo nažloutle bílé. Plodem je fialově černá peckovice.

Využití: Sušená kůra se používá ve farmacii.


Frangula alnus Frangula alnus
Frangula alnus Frangula alnus
Frangula alnus