Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Vlochyně bahenní

Vaccinium uliginosum

Vlochyně bahenní

Vaccinium uliginosum L.

čeleď: brusnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • při požití většího množství bobulí se dostaví závratě a zvracení

Ekologie: Roste na sušších místech vrchovišť, přechodových rašelinišť, rašelinných borů, na půdách kyselých, nevysychavých a živinami chudých. Kvete v květnu a červnu.

Popis: Opadavý keřík, 20–50(–80) cm vysoký, větve oblé, hnědé nebo červenohnědé, lysé, listy téměř přisedlé, obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené nebo zašpičatělé, celokrajné, slabě podvinuté, sivozelené, na rubu s vyniklou žilnatinou. Květy nící, jednotlivé nebo ve 2–3květých hroznech, kalich dosahuje 1/3 koruny, koruna vejčitě baňkovitá, bílá s narůžovělým nádechem. Plodem jsou kulovité bobule, vzácně bývají i elipsoidní nebo hruškovité, modročerné. Druh je poměrně proměnlivý ve výšce rostlin, tvaru a velikosti listů i plodů.

Využití: Plody vlochyně jsou nejedlé, mírně jedovaté. V některých oblastech areálu se používaly jako halucinogeny při rituálních obřadech.

Vaccinium uliginosum
Vaccinium uliginosum Vaccinium uliginosum

 

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat