Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vrba jíva

Salix caprea

Vrba jíva

Salix carpea L.

čeleď: vrbovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie:  Vrba Jiva je světlomilná a značně přizpůsobivá dřeviny. Roste na relativně suchých stanovištích, špatně se přizpůsobí nadměrného množství vody v půdě a vydrží jen dočasné zamokření. Roste ve světlých lesích, zejména pak na sutích, hojní takové na pasekách, při lesních okrajích a podělit cest. Velmi dobře odolává městského prostředí, rozšiřuje se na skládky, opuštěné lomy, zdevastované plochy, násypy apod.

Popis: Strom menšího vzrůstu s košatou korunou, který dorůstá do výšky 10-12 m. V nepříznivých podmínkách roste pouze jako keř. Borka je v mládí hladká, světle šedá, u starých JIV pak tmavošedá a hluboce rozpukaná. Listy jsou dlouze řapíkaté, vejce až eliptické, cca 7-11 cm dlouhé, s vroubkovaný okrajem a na rubu seděla plstnaté se zřetelnými žilnatinou. Listy na podzim žloutnou. Květu v březnu před rašením listů, samčí Jehnědí jsou žluté, samičí zelenavé. Produkuje velké množství drobných ochmýřených semen, které jsou větrem roznášeny na velké vzdálenosti. Dožívá se 40-60 let.

Využití: Vrba jíva je velmi ceněna včelaři, protože už brzy na jaře poskytuje včelí pastvu.


Salix caprea Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea