Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Byliny

 

Barvínek menší

Bažanka vytrvalá

Blatouch bahenní

Bledule jarní

Borůvka černá

Bršlice kozí noha

Brusinka obecná

Bukovinec osladičovitý

 

Čarovník pařížský

Černýš hajní

Černýš lesní

Černýš luční

Česnáček lékařský

Česnek medvědí

Čistec lesní

 

Devětsil bílý

Devětsil lékařský

Dřípatka horská

Dymnivka dutá

Dymnivka plná

 

Hasivka orličí

Havez česnáčková

Hlístník hníznák

Hluchavka skvrnitá

Hořec tolitovitý

Hrachor černý

Hrachor jarní

 

Jahodník obecný

Jarmanka větší

Jaterník podléška

Jednokvítek velekvětý

Jelení jazyk celolistý

Jestřábník zední

 

Kakost hnědočervený

Kakost krvavý

Kakost smrdutý

Kamejka modronachová

Kapraď samec

Kokořík mnohokvětý

Kokořík přeslenitý

Kokořík vonný

Konopí rumištní

Konopí seté

Konvalinka vonná

Kopřiva dvoudomá

Kopytník evropský

Kosatec žlutý

Kostival hlíznatý

Kozlík lékařský

Kručinka barvířská

Kručinka německá

Kuklík městský

Kuklík potočný

Kyčelnice cibulkonosná

Kyčelnice devítilistá

Kyčelnice žláznatá

 

Lilie zlatohlavá

 

Mařinka vonná

Měsíčnice vytrvalá

Mléčka zední

Mochna nátržník

Mokřýš střídovalistý

 

Náprstník velkokvětý

Netýkavka malokvětá

Netýkavka nedůtklivá

Netýkavka žláznatá

 

Orsej jarní

Osladič obecný

Ostružník maliník

Ožanka kalamandra

 

Papratka samičí

Pitulník žlutý

Plavuň pučivá

Plavuň vidlačka

Plicník lékařský

Podběl obecný

Pomněnka lesní

Přeslička lesní

Přeslička rolní

Prvosenka jarní

Prvosenka vyšší

Pryšec chvojka

Pryšec mandloňovitý

Pryskyřník kosmatý

Pryskyřník plazivý

Pryskyřník prudký

Pstroček dvoulistý

Ptačinec hajní

Ptačinec velkokvětý

 

Rojovník bahenní

Rosnatka okrouhlistá

Rozrazil lékařský

Rulík zlomocný

 

Samorostlík klasnatý

Sasanka hajní

Sasanka lesní

Sasanka pryskyřníkovitá

Sedmikvítek evropský

Silenka dvoudomá

Silenka nící

Sněženka podsněžník

Starček fuchsův

Svízel okrouhlolistý

Svízel přítula

 

Šalvěj lepkavá

Šťavel kyselý

 

Tolita lékařská

Třemdava bílá

Třezalka horská

Třezalka tečkovaná

Tužebník jilmový

 

Udatna lesní

 

Vikev ptačí

Violka lesní

Violka rivinova

Violka vonná

Vlaštovičník větší

Vlčí bob mnoholistý

Vlochyně bahenní

Vranec jedlový

Vraní oko čtyřlisté

Vrbina hajní

Vrbina obecná

Vrbina penízková

Vrbovka horská

Vrbovka úzkolistá

Vřes obecný

Vřesovec pleťový

 

Zběhovec plazivý

Zvonek broskvolistý

Zvonek kopřivolistý

 

Žindava evropská