Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Olše lepkavá

Alnus glutinosa

Olše lepkavá

Alnus glutinosa L.

čeleď: břízovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Břehy řek a potoky, mokřady, prameniště, roste na naplaveninách, vlhkých podachi se stálou hladinou podzemní vody. Tvoří společenství s bahenní druhy rostlin.

Popis: Keř nebo často viackmenný strom, do 35 m vysoký. Koruna vejčitá, u starších jedinců až jehlanovitá. Borka v mládí hladká, později rozpukaná, šedočerná až černohnědá. Pupeny řapíkaté, obráceně vejčité, lepkavé. Listy řapíkaté, čepel obráceně okrúhlasto vejčitá až okrúhlastá, na bázi široce klínovitá, na okraji nepravidelně dvojitě pilovitě, na vrcholu tupá nebo vykrojená, na líci Svítí zeleně, na rubu holá. Jehnědy se zakládají na podzim, rozkvétají v jara před pučením listů. Samčí jehnědy po 2-5, do 70 mm dlouhé, samičí po 3-5, vejčité, šištice 8-12 mm dlouhé. Nažky ploché, vejčitě 5-úhelníkové, černohnědé, lesklé.

Poznámka: Rychle rostoucí dřevina, dřevo je ve vodě dost trvanlivé. Využití v dřevařském průmyslu.


Alnus glutinosa
Alnus glutinosa