Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Konvalinka vonná

Convallaria majalis

Konvalinka vonná

Convallaria majalis L.

čeleď: konvalinkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • jedovatá, tvoří souvislé porosty

Ekologie: Roste ve světlých lesích, v křovinách i na loukách, na vlhčích humózních půdách, v pásmu od nížin až do subalpínského stupně. Kvete od května do června.

Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, 10–30 cm vysoká, stvol přímý, bazální listy 2, řapíkaté, kopinaté, květy v jednostranném hroznu, bílé, vzácně nafialovělé, vonné, zvonkovité. Plodem je červená bobule.

Využití: V zahradách se pěstuje řada kulturních forem toho druhu, pro výraznou vůni se využívá pro výrobu mýdel, parfémů i šňupavého tabáku. Je značně jedovatá, jsou známy případy, kdy byla zaměněna za česnek medvědí.

Convallaria majalis Convallaria majalis
Convallaria majalis