Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Ořešák černý

Juglans nigra

Ořešák královský

Juglans nigra L.

čeleď: ořešákovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Ve svém původním areálu roste v lesích. Protože má malou konkurenční schopnost a je výrazně světlomilný, nejčastěji se vyskytuje na lesních okrajích anebo v blízkosti vodních toků.

Popis: Až 30 m vysoký strom, s průběžným kmenem a široce rozložitou korunou. Borka je hnědošedá až černošedá, hluboce brázditá. Listy bývají lichozpeřené, 20–50 cm dlouhé a složené nejčastěji z 15–19 kopinatých až vejčitých lístků, s protaženou špičkou. Lístky bývají cca 6–11 cm dlouhé, pilovité, na svrchní straně lysé a na spodní roztroušeně chlupaté. Ořešák černý kvete v květnu a v červnu. Samčí jehnědy jsou cca 8–14 cm dlouhé a cca 1–1,5 cm široké. Samičí květy jsou ve 2–5četných koncových klasech. Plod, který při dozrávání černá, je kulovitý a 3,5–5 cm veliký. Samotná skořápka je velmi tvrdá, ořech pak kulovitý a 3–4 cm velký.

Využití: Ořešák černý je často pěstován jako okrasná dřevina v parcích. Pevné a těžké dřevo s tmavohnědým až nafialovělým jádrem, je hojně využívané v nábytkářství.Plody jsou nutričně hodnotné, údajně málo chutné.


Juglans nigra Juglans nigra
Juglans nigra Juglans nigra
Juglans nigra Juglans nigra
Juglans nigra