Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Kosatec žlutý

Iris pseudacorus

Kosatec žlutý

Iris pseudacorus L.

čeleď: kosatcovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • jedovatý

Ekologie: Kosatec žlutý vyhledává mokrá a bahnitá místa, břehy stojatých i mírně tekoucích vod, příkopy a rákosiny. Kvete od května do června.

Popis: Vytrvalá bažinná bylina se silným rozvětveným oddenkem a mečovitými listy. Výška tohoto kosatce se pohybuje od 50 do 150 cm. Kvete žlutými květy (vzácně bledě žlutými, až bílými), vnější okvětní lístky jsou bez kartáčku, mají fialově hnědou kresbu. Vnitřní tři cípy okvětní jsou vzpřímené. Plodem je trojhranná tobolka.

  Iris pseudacorus
Iris pseudacorus
Iris pseudacorus