Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Třtina křovištní

Calamagrostis epigejos

Třrina krovištní

Calamagrostis epigejos L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • ztěžuje obnovu lesa

Ekologie: Řídké lesy, paseky, polomy, ruderální plochy, zanedbané pastviny. Roste na různých substrátech. Na loukách a pastvinách se chová invazní a potlačuje pestré luční společenstva. Ekologicky plastický druh.

Popis: Vytrvalá šedozelená trsnatá tráva. Oddenky plazivé silné s dlouhými výhonky. Stébla jsou tuhé, vzpřímené, 80-150 cm vysoké, s 2-4 kolínky, pod laty drsné. Listové pochvy jsou drsné, dolní chlupaté, jazýček 2- 4 mm, špičatý, listové čepele 5-15 mm široké, ploché nebo slabě svinuté, na líci drsné. Laty 15-30 × 5-10 cm, hustá, větvičky až 10 cm dlouhé, tuhé, drsné. Klásky 4-10 mm, krátce řapíkaté, klbôčkovito nakupeny, stříbřitě šedé až hnědé, plevy stejně velké, kopinaté, 5-8 mm, na konci špičaté. Plucha třížilový, průsvitná a hladká, dvojklaná sahající nejvíce do 2/3 plevy, ost je krátká, o málo delší než plucha, nasazená v polovině zad plucha nebo o něco výše. Plievočka dosahuje 2/3 délky plucha chlupy bazálního věnečku délky plev, tyčinky žluté až oranžově hnědé. Plod je obilka šedohnědé barvy.

 Calamagrostis epigejos