Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Sedmikvítek evropský

Trientalis europaea

Sedmikvítek evropský

Trientalis europeae L.

čeleď: prvosenkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • u nás se objevuje poměrně hojně v horský oblastech

Ekologie: Roste v lesích a na rašelinných loukách, na půdách vlhkých, kyselých, ponejvíce v pásmu od hor do subalpínského stupně. Kvete od května do července.

Popis: Vytrvalá bylina, 5–15 cm vysoká, lodyha přímá, lysá, jednoduchá. Listy jsou jednoduché, celistvé, dolní přisedlé, střídavé, obvejčité nebo eliptické, horní krátce řapíkaté, kopinaté až eliptické, přeslenitě nahloučené. Květy po 1–2, korunní lístky eliptické, špičaté, bílé, vzácně i narůžovělé. Plodem je tobolka.

Trientalis europaea
Trientalis europaea Trientalis europaea
Trientalis europaea Trientalis europaea